Emoties bij veranderende levensfase

Het leven is continue op pad zijn. Net zoals bij het wandelen over een pad veranderd de omgeving voordurend. Zo ook in uw dagelijks bestaan. Er is maar één constante en dat is dat alles constant veranderd. Leven is keuzes maken en met voldoende vrije wil kan men de juiste keuzes maken. Hoe sterker je vrije wil, hoe beter je keuzes en hoe meer je levenspad leiden zal naar gelukkig en tevreden zijn. Verkeerde keuzes maken, zwakke vrije wil of gewoonweg niet weten wat je wilt, leidt tot ongelukkig en ontevreden zijn. Een sterke vrije wil en een duidelijke visie laten je de juiste keuzes maken op het juiste moment om je bewust voor te bereiden op een volgende fase. Met onze Vrije Wil bepalen wij zelf ons lot en bereiken we onze eigen voorbestemming. Zorg voor jezelf! Op zoek naar jezelf? Verlang je iets anders, iets nieuws? Vrij Leven is je eigen keuzes maken. Ten Volle Leven is ook genieten!

Bekijk hier de Emocons bij een veranderende levensfase